Fåglarnas språk / Mantiq al-Tayr

Illustrations for the literary magazine Karavan

2017